Edinburgh

Edinburgh CastleÄven denna dag var vi uppe med tuppen. Vi ville vara vid Edinburgh Castle så nära dess öppnig som möjligt (9.30). Så vi åt frukost, gjorde morgontoalett och fällde tältet. Sedan ställde vi bilen utanför campingen och tog lokalbussen in till Edinburgh Town Centre. Vi gick via Princess Street Gardens mot Edinburgh Castle. Vi var ganska tidiga vid slottet då det knapp var någon kö för att komma in. Vi började runtturen genom slottet i affären som låg direkt innanför slottsmurarna, sedan gick vi det som verkar vara standardvägen runt i slottet. Mons Meg, One o´clock gun, lite bröstvärn, Chapel, de skottsska kronjuvelerna, the great hall och sist en titt in i själva slottet. The Royal MileDetta tog ungefär fram till lunchtid. Vi lunchtid tog Patrik The Whisky Heretidge Centers Tour. Vilket han tycker inte var så speciell, då han redan läst det mesta kring Whisky i den bok (utgiven av Whisky Heretidge Center) som han fick utav Lennarth ett tag sedan. Lite besviken såg han allt ut även om leendet över det roliga whiskeytetsar glas han fick på turen lös igenom. Medan Patrik var på turen så var de andra i Old Town och åt lite, så Patrik fick nöja sig med en Spicy Chicken Panini när han kom ut. Vi gick sedan till St Giles Cathedral där Gun ville se Thistle Chapel. Efter det lyckades Patrik övertala de andra att komma med in på The Royal Miles Whisky. Där handlade Patrik tre Whiskies, en Dailuaine, en Mortlach och en Clynelish för £68.

Royal Mile Whiskies tastingEfter det var det kaffe dags på en Starbucks lite längre ner på The Royal Mile. När det var klart gick vi resten av gatan ner innan vi vände hemmåt igen. På vägen mot busshållplatsen ville Terese ta ut lite pengar, men de £150 som hon ville ta ut kom aldrig ur maskinen. Panik. Har pengarna dragits från kontot. Det blir ett senare problem, då vi måste kontakta den svenska banken. När vi väl nådde bilen vid campingen var vi alla sedan länge myckte trötta, men vi satte oss snällt i bilen och körde vidare mot Perthshire via Firth of Forth Bridge. Vi for förbi Perth på CityPassen och hamnade helt plötsligt i Pitlochry, där Lennarth tankar och handlar frukostbröd. Patrik springer iväg och tar lite kort på Blair Athol destilleriet. Hit ska vi imorgon. Vi åker sedan vidare för att hitta en camping. Detta visar sig helt plötsligt väldigt svårt. Det verkar som om alla skottar åker ut i det skottska höglandet under helgerna, så alla campingar är överfulla. Helt plötsligt befinner vi oss på en massa småvägar uppe i högländerna på en väg som faktiskt bara slutar, men riktigt så långt åker vi inte, vi väljer en annan väg som tar oss mot Aberfeldy som verkar ärmaste alternativet för camping.

GlengoulandieMen mitt i mellan stöter vi på byn Glengoulandie innehållande två hus, som visar sig ha en camping och dom har plats kvar om vi bara ville stanna en natt. Självklart ville vi det. En lite mysig camping mitt uppe i skottska högländerna, Lennarth blev helt lyrisk. Sedan visar det sig även finnas en hjorthägn alldeles intill. Dom hade även påfåglar. En mycket trevlig övernattning blev det.

July 21 – Edinburgh

Edinburgh CastleEven this day we were up with the rooster. We wanted to be at Edinburgh Castle as near to opening time as possible (9.30). We äte breakfast, did morning chores, parked the car outside the camping site and took the local bus into Edinburgh Town Centre. We went through Princes Street Gardens and up to Edinburgh Castle. We were pretty early at the castle and there was hardly any queue waiting to get in. We started the sightseeing tour through the castle in the shop which lay directly inside the castle walls. Mons Meg, the One ö’clock gun, little battlement, Chapel the Scottish Crown Jewels, the Great Hall and lastly a look in the castle itself. The Royal MileThis took us up to lunchtime. At lunchtime Patrik took The Whisky heretidge Centers Tour which he didn’t think very special as he had already read a lot about whisky in the book (given out by the Whisky Heretidge Center) Lennarth had previously given him. Even though he was smiling over the whisky taster glass he got on the tour his disappointment showed through. While Patrik was on the tour the others were in the Old Town and had a bite to eat, so Patrik had to contend himself with a Spicy chicken Panini when he came out. We went to St Giles Cathedral where Gun wanted to see the Thistle Chapel. After St Giles Patrik managed to convince the others to go in The Royal Miles whisky where Patrik bought three whiskies, a Dailuaine, a Mortlach and a Clynelish for £68.
Royal Mile Whiskies tastingThen it was time for coffee at a Starbucks a little way down The Royal Mile. Then we walked the rest of the Royal Mile before we turned for home. On the way to the busstation Terese wanted to take out money, but the £150 she wanted to take didn’t come out the machine. Panic. Had the money been withdrawn from the account. It would be a later problem, to contact the Swedish bank. When we reached the car at the camping site we were all very tired, but we pleasantly sat ourselves in the car and drove towards Perthshire over the Firth of Forth Road Bridge. We drove past Perth on the City Pass and landed quite unexpectedly in Pitlochry, Lennarth filled up the car with petrol and bought some bread for breakfast. Patrik ran away to take photos of Blair Athol distillery. Here is where we are going tomorrow. We drive on to find a camping site. It doesn’t look too good as it seems all the Scots drive out to the Scottish highlands over the weekend, so all the camping sites are fully booked. Suddently we find ourselves on a lot of small roads up in the highlands on a road which actually just stops, but so long we don’t drive, we choose another road which takes us towards Aberfeldy which seems to be the nearest alternative for camping.

GlengoulandieHalfway we come across the village of Glengoulandie which consists of two houses and a camping site they have a pitch for us but only if we only stay one night. Of course that is what we would do. A little pleasant camping site right in the Scottish highlands, Lennarth was in seventh heaven. Later we noticed there was even a deer, they even had peacocks. A very enjoyable stop over it turned out to be.