Anländer i Storbritanien

Vi vaknade ganska tidigt på färjan, då vi faktiskt lade oss ganska tidigt. Som det brukar var Lennarth uppe först. Efter lite morgontoalett med dusch då åt vi en enkelfrukost på färjans café. En apelsinjuice och en ostfralla. Vid 11.00 CET, dvs 10am lade vi till i Newcastle, det tog en stund att komma av färjan.

Alnwick CastleEfter att valt en snabb väg ur Newcastle var vi snabbt iväg på vår resa upp mot Alnwick. Där hade vi tänkt titta på slottet (som figurer i både Robin Hood och i Harry Potter) men efter en del diskuterande i bilen kom vi fram till att tiden skulle inte riktigt räcka till och vi ville alla se Rosslyn Chapel (dagens sista punkt) så vi valde att bara stanna i Alwick, äta en snabb lunch och titta på slottet på håll. Det kostade pengar att komma riktigt nära. Sedan gav vi upp att titta på Alnwick Gardens, Gun och Lennarth siktar in sig på andra trädgårdar under resans gång.

Melrose AbbeyEfter snabbtitten pÃ¥ slottet Ã¥kte vi vidare mot Melrose Abbey, pÃ¥ vägen passerar vi ytterliggare tvÃ¥ border abbeys. Kelso Abbey och Dryburgh Abbey. Melrose Abbey var en häftig upplevelse, att nÃ¥got sÃ¥ gammalt fortfarande kan stÃ¥ upprätt. Vid Melrose Abbey betalade vi för att komma närmare för att titta. Patrik lÃ¥nade även en lite â€?bandspelareâ€? som om man följde den sÃ¥ fick man en tur kring kyrkan. Vi klättrade ocksÃ¥ upp i tornet och tog lite kort pÃ¥ Melrose och omgivningen.

Rosslyn ChapelDå vi var nöjda med besöket satte vi oss och åkte mot Roslin och Rosslyn Chapel, via Peebles. Under denna del av resan blev båda Terese och Patriks ögon ganska tunga och vi tog oss en powenapp på 15min. Sedan blev vi väckta för hjälpa Lennarth att hitta till Rosslyn Chapel.

Rosslyn Chapel: Same stairs as in The Da Vinci Code MovieVäl framme vid Rosslyn Chapel visade det sig att vi var precis för sena för dagens sista tur av kyrkan. Så vi fick gå in för halva priset, vilket gjorde besöket billigare än Melrose Abbey och oj vad mycket mera det var att uppleva här. Vi gick in och deltog i turen, vilken var mycket bra, många skojiga kommentarer av guiden. Gun och Lennarth gick iväg och knallade runt på egen hand. Efter rundturen kom de obligatoriska frågorna om vad som stämde med Da Vinci konden och inte. De finns ingen davidstjärna och inte heller någon roslinje. Men trappan som användes i filmen finns, så Patrik poserade stolt medans Terese tog kort.

First night in ScotlandEfter avslutat besök dÃ¥ Rosslyn stängde Ã¥kte vi tillbaka in till staden Roslin och â€?fikadeâ€? pÃ¥ en restaurang/hotel/pub vi sÃ¥g dÃ¥ vi Ã¥kte till kyrkan. Lennarth och Gun tog en kaffe, Patrik tog en Guiness och Terese fick äntligen sig en Magners (Bulmers) som hon längtat efter sedan hon var pÃ¥ Irland.

När alla glas och koppar var urdruckna var det dax att leta upp en sovplats. Vi började med att ta oss till Mortonhall som har en Camping, vilken visar sig vara väldigt fin, lite dyr, men fin och nära till Edinburgh. Det blev vår övernattningsplats. Tjejen gav oss massor med information kring hur vi kunde ta oss in till Edinburgh under morgondagen med buss. Tälten åkte direkt upp nere i det hörn av campingen där vi blev placerade. Direkt där efter åkte matlagningsverktygen fram då vi ännu inte ätit någon riktig middag. Patrik lyckas hitta en accesspunkt som han trådlöst kunde koppla sig till, det visar sig vara campingens och man måste ha en kod för att kunna logga in. Under resans gång så har det visat sig att Skottland är fullt av trådlösa accesspunkter, ca 5st per stad. Efter lite diskussion under kvällen kommer vi fram till att vår resplan inte riktigt fungerar. Vi kommer hamna på Islay på en söndag och då är inte alla destilleri öppna, detta ogillades av Patrik. Så vi ändrade resplanerna, så att vi under eftermiddagen på dag 3 inte åker mot Kennakreig, utan mot Perthshire.

Nu ska vi smälta dagens alla intryck. Imorgon blir det Edinburgh.

July 20 – Arriving in Great Britain

We awoke quite early on the boat, but we had gone to bed early. As usual Lennarth was up first. After showering and getting ready we ate a simple breakfast in the café on the boat. One orange juice and a cheese roll. By 11.00 CET, i.e 10am we docked at Newcastle, it took some time to disembark from the boat.

Alnwick CastleWe chose a fast road out of Newcastle and were quickly on our way towards Alnwick.. We intended to look at the castle (which appears in both Robin Hood and in Harry Potter) but after some discussions we decided that there wouldn’t be enough time and we all wanted to see Rosslyn Chapel (last stop for the day) so we chose to stop in Alnwick, eat a quick lunch and look at the castle from a distance. It cost money to get close up. We gave up the idea to look at Alnwick Gardens, Gun and Lennarth will try to look at other gardens during the trip.

Melrose AbbeyAfter a quick look at the castle we continued towards Melrose Abbey, on the way we drove past two border abbeys, Kelso Abbey and Dryburgh Abbey. Melrose Abbey was a fantastic experience that something so old could still be standing. At Melrose Abbey we paid in order to get a closer look. Patrik borrowed a small tape recorder and if you followed the instructions you had a tour around the church.. We also climbed up in the tower and took some photos of Melrose and the surrounding area.

Rosslyn ChapelAs we were content with the visit we got in the car and drove towards Roslin and Rosslyn Chapel, by Peebles. During this part of the journey both Terese and Patrik’s eyes were becoming quite heavy so we took ourselves fortywinks . We were awakened to help Lennarth find Rosslyn Chapel.

Rosslyn Chapel: Same stairs as in The Da Vinci Code MovieWhen we came to Rosslyn Chapel we were just too late for the last tour of the church, so for half price we got to go in. This visit made it cheaper than Melrose Abbey and a lot more to see so we joined the tour which was very good, many funny comments from the guide. Gun and Lennarth went off to explore on their own. After the round trip the mandatory questions came up for discussion as what did or did not agree with the Da Vinci code. There was no David Star and no rose line either, but the stairs used in the film exists so Patrik posed proudly while Terese took photos.

When we had completed the visit they closed and we went back to the town Roslin and took a coffee-break at a restaurant/hotel/pub which we saw on the way to the church. Lennarth and Gun took a coffee, Patrik took a Guinness and Terese at last got a Magners (Bulmers) that she had been longing for since she had been in Ireland.

First night in ScotlandWhen all the glasses and cups were emptied it was time to look for camping site. We started towards Mortonhall which has a camping site, it was very nice but a little expensive but it was near to Edinburgh. This would be where we pitched our tents for the night.. The girl gave us lots of information about how we could get to Edinburgh by bus the next day. We pitched the tent down in the corner of the camping site where we had been allocated. Out came the cooking utensils as we hadn’t had a proper meal all day. Patrik managed to get connected to internet with his wireless computer, it turned out it was the camping sites connection but you had to have a code to log in. During the trip we discovered that Scotland is full of wireless connection points, approx. 5 per town. During the evening we discussed our itinerary and came to the conclusion that it would have to be changed. We would arrive on Islay on Sunday and not all of the distilleries would be open, this did not please Patrik, so we made the relevant changes so that in the afternoon of day 3 we would not drive to Kennakreig but to Perthshire.

Now we are going to absorb all of todays impressions. It will be Edinburgh tomorrow.