All She Wanted Was To Make A Living. Instead She Made History.

Product Image: North Country
My rating: 3 out of 5

A semi-fictionalized account of a long legal battle of group of women miners who endured a hostile work environment and numerous and continuous insults and unwanted touching when they became the first women to go work at the Eveleth Mines in Minnesota.

Gripande film. Oftast blir det ju det då man vet att det ligger sanning bakom själva historien. Dock griper den inte helt tag i en. Den innehåller en del transportsträckor som inte riktigt känns som de lyfter filmen. Dom är säkert där för att skapa djupare karaktärer. Men jag känner inte riktigt att jag grips med.

[tags]film, recensioner, north country[/tags]