GMail Drive

Tack Martin för att du påminde mig om GMail Drive. Hade läst om det när jag hade min första GMail-konto men inte installerat det. Men nu är det installerat och coolt är det.
Man drar bara filerna man vill lägga på sin Gmail till den enheten (ungefär som en USB-enhet) som skapades när man installerade programmet. Så läggs filerna på ens GMail-konto.