Lennarth Bernhardsson

Bilder från min kamera

Jävre

Bryggan vid fyren och ställplatsen