Lennarth Bernhardsson

Bilder från min kamera

Andöya

Fyren längstr norrut på Andöya