Tomater

Så var det då äntligen dags för lite grönt arbete. Tomterna har grott och omskolningen påbörjats.
Årets tomater heter:
Sosulechka, (liten istapp) rysk, gul lång med spets
Arbalet, rysk, röd oval 65g, busktomat
Ballada, rysk, röd rund 150g, busktomat
Baltiskij, (baltisk), rysk, röd platt 80-250g, busktomat
Elbertha Girl, orange med röda stripor 70g, busktomat
Eva, rysk, röd plattrund 100g, busktomat
Golden Amateur, orange 80g, busktomat
Perstsevidneyi Polysatyi, (stripig pepparlik), rysk, avlång röd med orange stripor 80g, busktomat
Polystranyi bush, rysk, orange med stripor, busktomat
Slivovidneyi Polysatyi, (plommonlik), rysk, röd oval 80g, busktomat
Solguld, svensk, gul rund 70g, busktomat